PIANOPLAYS
  • support_alt
    Hỗ trợ trực tuyếnGọi: 098.5566.141
  • open_alt
    T2 - CN 8.00 - 21.00Ngày lễ NGHỈ

YAMAHA CVP

--------

YAMAHA CVP là dòng piano điện tích hợp điệu, kết hợp nhiều âm sắc để biểu diễn sân khấu chuyên nghiệp và chuyên dụng cho phòng thu. Đặc trưng bởi bộ tiếng dàn dây và bộ hơi xuất sắc nhất thế giới, Yamaha CVP đã tạo nên tên tuổi Piano Yamaha Digital trên thị trường thiết bị âm thanh chuyên nghiệp cho phòng thu.

Yamaha CVP-407
Yamaha CVP-407

Yamaha CVP-407

30,000,000VND
-14%
Yamaha CVP-503 R JCPZ01860
Yamaha CVP-503 R JCPZ01860

Yamaha CVP-503 R JCPZ01860

18,900,000VND22,000,000VND
Yamaha CVP-809GP WH
Yamaha CVP-809GP WH

Yamaha CVP-809GP WH

198,000,000VND
Yamaha CVP-809GP PE
Yamaha CVP-809GP PE

Yamaha CVP-809GP PE

189,000,000VND
Yamaha CVP-809 PE
Yamaha CVP-809 PE

Yamaha CVP-809 PE

148,900,000VND
Yamaha CVP-809 B
Yamaha CVP-809 B

Yamaha CVP-809 B

139,500,000VND
Yamaha CVP-805 PE
Yamaha CVP-805 PE

Yamaha CVP-805 PE

102,900,000VND
Yamaha CVP-805 B
Yamaha CVP-805 B

Yamaha CVP-805 B

92,500,000VND
Yamaha CVP-709 WH

Yamaha CVP-709 WH

163,000,000VND
Yamaha CVP-709 PE
Yamaha CVP-709 PE

Yamaha CVP-709 PE

92,000,000VND
Yamaha CVP-709 GP
Yamaha CVP-709 GP

Yamaha CVP-709 GP

175,000,000VND
Yamaha CVP-709 B
Yamaha CVP-709 B

Yamaha CVP-709 B

85,000,000VND
Yamaha CVP-705 PE
Yamaha CVP-705 PE

Yamaha CVP-705 PE

75,000,000VND
Yamaha CVP-705 B
Yamaha CVP-705 B

Yamaha CVP-705 B

59,500,000VND
Yamaha CVP-701 B
Yamaha CVP-701 B

Yamaha CVP-701 B

39,000,000VND
Yamaha CVP-609 PE
Yamaha CVP-609 PE

Yamaha CVP-609 PE

73,000,000VND
Yamaha CVP-609 B
Yamaha CVP-609 B

Yamaha CVP-609 B

69,000,000VND
Yamaha CVP-605 PE
Yamaha CVP-605 PE

Yamaha CVP-605 PE

50,000,000VND
Yamaha CVP-605 B
Yamaha CVP-605 B

Yamaha CVP-605 B

46,000,000VND
Yamaha CVP-601 B
Yamaha CVP-601 B

Yamaha CVP-601 B

32,500,000VND
Yamaha CVP-509 R
Yamaha CVP-509 R

Yamaha CVP-509 R

39,500,000VND
Yamaha CVP-509 PM
Yamaha CVP-509 PM

Yamaha CVP-509 PM

39,500,000VND
Yamaha CVP-509 PE
Yamaha CVP-509 PE

Yamaha CVP-509 PE

47,500,000VND
Yamaha CVP-505 R
Yamaha CVP-505 R

Yamaha CVP-505 R

29,900,000VND