PIANOPLAYS
  • support_alt
    Hỗ trợ trực tuyếnGọi: 0966.535.469
  • open_alt
    T2 - CN 8.00 - 21.00Ngày lễ NGHỈ

CÁC KÝ TỰ E, F, G, H... Ở SAU U1, U2, U3 CÓ Ý NGHĨA GÌ?

Những ký tự này tạm gọi là những Model và mỗi Model được hãng sản xuất trong vài năm sau đó chuyển sang các Model khác. Trong dòng sản phẩm truyền thống của Yamaha (U1, U2, U3) thì tiếp sau Model "C", "D" là tuần tự đến các Model "E", "F", "G", "H", "M" và cuối cùng gần đây nhất không phải là "Y" hay "Z" mà lại là "A".

Những ký tự này tạm gọi là những Model và mỗi Model được hãng sản xuất trong vài năm sau đó chuyển sang các Model khác. Trong dòng sản phẩm truyền thống của Yamaha (U1, U2, U3) thì tiếp sau Model "C", "D" là tuần tự đến các Model "E", "F", "G", "H", "M" và cuối cùng gần đây nhất không phải là "Y" hay "Z" mà lại là "A". Mời tra bảng dưới đây để biết thời điểm sản xuất của từng Model:
YAMAHA PIANO (UPRIGHT) KAWAI PIANO (UPRIGHT)
Model Số Serial (từ - đến) Năm SX (từ - đến) Dòng sản phẩm (Model) Số Serial (từ - đến) Năm SX (từ - đến)
U1D, U3C, U3D  110000 - 410000 1959-1965 K8 (125) , K20 (125), K35 (131), K48 (131) 32000 - 170000 1958-1966
U1E, U2C, U3E 410000 - 1040000 1965-1970 KS1 (125), KS2, KS3 (132) 170000 - 329000 1966-1969
U1F, U2F, U3F 1040000 - 1230000 1970-1971 KU1, KU1D(125), KU2(128), KU2D KU3, KU3D KU5(131), KU5D 329000 - 478000 1969-1971
U1G, U2G, U3G 1230000 - 1420000 1971-1972 KU1B(125), KU2B(128), KU3B(131), KU5B 478000 - 577000 1971-1973
U1H, U2H, U3H 1420000 - 3130000 1971-1980 BL31 (125), BL51 (127), BL61 (132), BL71 (132) 577000 - 1100000 1973-1980
U1M, U2M, U3M 3250000 - 3580000 1980-1982 BL12 (125) 688000 - 1100000 1974-1980
U1A, U2A, U3A 3670000 - 4450000 1982-1987 US50 (132), US60 (132), US70 (132) 1100000 - 1600000 1980-1985
U10BL, U30BL 4510000 - 4700000 1987-1989 KS2F (124),  KS3F (127),  KS5F (132) 1100000 - 1600000 1980-1985
U10A, U30A 4700000 - 5330000 1989-1994 CL2 (121) 1300000 - 1500000 1982-1985
YUA 2700000 - 3680000 1978-1982 CL3 (121) 1400000 - 1750000 1984-1987
YUS, YUX 3250000 - 3580000 1980-1982 BS10 (125) 1790000 - 1987-
UX 2000000 - 3200000 1975-1980 BS20 (125), BS30 (127), BS40 1715000 - 1987-
UX1, UX3, UX5 3670000 - 4640000 1982-1988 KL65B  KL72W US63H 1800000 - 1988-
UX2 3830000 - 4640000 1983-1988 BS20S (125) 1800000 - 1988
UX10BL, UX30BL, UX50BL 4600000 - 4850000 1988-1990 ED48E  ED52S 1690000 - 1986
UX10A, UX30A, UX50A 4820000 - 5330000 1990-1994 BS2A (125),  BS3A (132) 1926000 - 1990-
U100, U300 5330000 - 5560000 1994-1997 BS1A (125) 1970000 - 1990-
UX100, UX300, UX500 5330000 - 5560000 1994-1997 CL5 1976000 -  1990-
YM10, YU1, YU3, YU5 5560000 - 1997- KL95R  KL64K 1970000 - 1990-
W101, W102, W103 1950000 - 3210000 1974-1980 KL51WI  KL51KF KL53K  KL78W 1895000 -  1989-
W104, W105, W106 2000000 - 3210000 1975-1980 KL75W  KL74K KL68W 1926000 -  1990-
W101B 3210000 - 3670000 1980-1982 US6X 1895000 - 1989-
W102B, W102BW, W102BS 3210000 - 4510000 1980-1987 UX8X  US9X 1970000 - 1990-
W103B, W104B 3210000 - 3670000 1980-1982 H5020 H503W 2010000 - 1991-
W106B, W106BM, W106BB 3210000 - 4510000 1980-1987 H102W  H201R  H202M  H301W 2010000 - 1991-
W107B, W107BR, W107BT 3210000 - 4510000 1980-1987      
W108B, W108BS 3210000 - 4510000 1980-1987      
W109B, W109BT 3210000 - 4510000 1980-1987      
W110BA, W110BC, W110BD, W110BW, W110BB, W110BS 3780000 - 4510000 1983-1987      
W120BS, W120BW 4000000 - 4510000 1984-1987      
W201, W201B, W201BW, W201Wn 2700000 - 4900000 1978-1990      
W202, W202B, W202BW, W202Wn 2700000 - 4900000 1978-1990      
W100Wn, W100WnC 5060000 - 5370000 1991-1994      
W500Wn, W500WnC 5040000 - 5330000 1991-1994      
W100MO, W100MW, W100MC 5280000 - 5530000 1993-1997      
W110WnC 5370000 - 5530000 1994-1997      
MC101, MC201 4100000 - 4390000 1985-1986      
MC202, MC203, MC204 4100000 - 4450000 1985-1987      
MC301 4100000 - 4580000 1985-1988      
MC108C, MC108E, MC108O, MC108H, MC108W 4350000 - 4890000 1986-1990      
MC10BL, MC10Wnc, MC10Bic 4540000 - 4890000 1988-1990      
MC10A 4860000 - 5330000 1990-1994      
MC1AWnc 4860000 - 5330000 1990-1994      
MC1ABic 4860000 - 5080000 1990-1991      
WX1A 4860000 - 5080000 1990-1991      
WX3A, WX5A 4860000 - 5330000 1990-1994      
WX102R, WX102, WX106W 4150000 - 4590000 1985-1988      
W116BT, W116WT, W116HC, W116SC,  4650000 - 4860000 1986-1990      
L101, L102 2950000 - 4630000 1979-1982      
LU101W 3670000 - 5400000 1982-1985      
F101, F102     3590000 - 4170000 1982-1985      
F103BL, F103AW 3790000 - 4170000 1983-1985      
MX100, MX100R  MX200, MX200R  4250000 - 4730000 1986-1989      
MX300, MX300R 4590000 - 4730000 1988-1989      
MX100M, MX200M, MX300M   4730000 - 4930000 1989-1990      
MX101, MX101R, MX202, MX202R, MX303, MX303R 4930000 - 5080000 1990-1991      
MX90BL, MX90RBL, MX90Wnc, MX90RWnc, MX90Bic 4610000 - 4730000 1988-1989