PIANOPLAYS
  • support_alt
    Hỗ trợ trực tuyếnGọi: 098.5566.141
  • open_alt
    T2 - CN 8.00 - 21.00Ngày lễ NGHỈ

U1-U2-U3 và cách lựa chọn phù hợp.

Như các sản phẩm khác, đàn Piano cũng được sản xuất bởi nhiều hãng trên thế giới. Trong đó, người tiêu dùng Việt Nam biết nhiều hơn đến các sản phẩm của Nhật, tiêu biểu là đàn của hãng Kawai và đặc biệt là Yamaha. Sở dĩ thế một phần là bởi độ ổn định, thích nghi của chúng với khí hậu nước ta, phần khác do tính phổ quát của hãng Yamaha với không chỉ riêng mặt hàng đàn Piano.

- Các sản phẩm truyền thống của Yamaha gồm: U1, U2, U3.

- Các sản phẩm truyền thống của Kawai gồm: K2, K3, K5, K7, K8.

Giữa các loại sản phẩm có gì khác nhau? Và mục đích của nhà sản xuất là gì khi tạo ra sự khác biệt đó?

Giải đáp: Điểm khác biệt cơ bản giữa các loại nằm ở chiều cao của đàn: U1 của Yamaha (tương đương K3 của Kawai) cao ~121cm, U2 (K5, K7 của Kawai) cao ~127cm và U3 (K8 của Kawai) cao ~131cm. Bạn có thể đã biết đến nhiều dòng (model) khác nữa như U30A, U30BL, W102, UX v.v…, ta tạm gọi các dòng này là dòng mở rộng. Các dòng mở rộng hầu hết chỉ cải tiến về mặt hình thức và gần đây có ứng dụng thêm một số tiện ích. Bộ cơ (máy) hầu như không khác so với các sản phẩm truyền thống.

Đàn thấp có chiều dài dây đàn ngắn hơn so với đàn cao nên rung động âm thanh ít hơn. Do đó, đàn thấp có cường độ âm thanh nhỏ hơn đàn cao. Theo đó, U1 là loại có cường độ âm thanh nhỏ nhất, U2 và U3 có cường độ âm thanh lớn hơn. Đàn nhỏ dành cho phòng nhỏ và đàn lớn dành cho phòng lớn, đó là mục đích chính của nhà sản xuất. Ở một khía cạnh khác, đàn có cường độ âm thanh lớn sẽ khiến người mới chơi gặp khó khăn chút ít khi kiểm soát phím bấm (đặc biệt là phần bè trầm), nhà sản xuất không khuyên dùng loại này cho đối tượng trẻ em mới tập dù kinh nghiệm thực tiễn cho thấy trẻ em sử dụng U3 cũng không có vấn đề gì.

Những người nghệ sỹ hoặc giảng viên Piano thường thích chơi loại U3 (đàn cao) và một vài người do không hiểu rõ mục đích của nhà sản xuất đã khuyên người khác cũng mua U3 mà không quan tâm những người được khuyên ở trình độ nào, lứa tuổi nào, hoàn cảnh nào.

Mỗi một loại sản phẩm, nhà sản xuất đều hướng tới đối tượng phù hợp nhằm tối ưu hóa công dụng của sản phẩm đó. Dưới đây là trang tư vấn của hãng Kawai, các chuyên gia của hãng đã dựa vào 4 yếu tố cơ bản bao gồm: lứa tuổi, trình độ, mục đích và điều kiện của người chơi đàn để đưa ra lời khuyên về loại đàn phù hợp nhất. 

Mời xem chương trình đã được tôi chuyển sang tiếng Việt dưới đây:

⇐ VUỐT TRÁI PHẢI ĐỂ XEM HẾT BẢNG NẾU QUÝ KHÁCH DUYỆT WEB VỚI ĐIỆN THOẠI⇒

Đối tượng sử dụng

Kinh nghiệm Mục đích sử dụng Diện tích phòng Loại khuyên dùng
Mẫu giáo - Tiểu học Chưa có Học tập Khoảng 17m2 Kawai K3 hoặc K5 (Yamaha U1 hoặc U2)
Trung học cơ sở Chưa có Học tập Khoảng 17m2 Kawai K3 hoặc K5 (Yamaha U1 hoặc U2)
Trung học phổ thông Chưa có Học tập Khoảng 17m2 Kawai K3 hoặc K5 (Yamaha U1 hoặc U2)
Người lớn Chưa có Học tập Khoảng 17m2 Kawai K5 (Yamaha U2)
Mẫu giáo - Tiểu học 1 năm Học tập Khoảng 17m2 Kawai K3 hoặc K5 (Yamaha U1 hoặc U2)
Trung học cơ sở 1 năm Học tập Khoảng 17m2 Kawai K3 hoặc K5 (Yamaha U1 hoặc U2)
Trung học phổ thông 1 năm Học tập Khoảng 17m2 Kawai K3 hoặc K5 (Yamaha U1 hoặc U2)
Người lớn 1 năm Học tập Khoảng 17m2 Kawai K5 (Yamaha U2)
Trung học cơ sở 3 năm Học tập Khoảng 17m2 Kawai K3 hoặc K5 (Yamaha U1 hoặc U2)
Trung học phổ thông 3 năm Học tập Khoảng 17m2 Kawai K3 hoặc K5 (Yamaha U1 hoặc U2)
Người lớn 3 năm Học tập Khoảng 17m2 Kawai K5 (Yamaha U2)
Trung học cơ sở 5 năm Học tập Khoảng 17m2 Kawai K3 hoặc K5 (Yamaha U1 hoặc U2)
Trung học phổ thông 5 năm Học tập Khoảng 17m2 Kawai K5 (Yamaha U2)
Người lớn 5 năm Học tập Khoảng 17m2 Kawai K5 (Yamaha U2)
Trung học phổ thông 10 năm Học tập Khoảng 17m2 Kawai K5 (Yamaha U2)
Người lớn 10 năm Học tập Khoảng 17m2 Kawai K7 hoặc K8 (Yamaha U2 hoặc U3)
Mẫu giáo - Tiểu học Chưa có Học tập Lớn hơn 17m2 Kawai K3 hoặc K5 (Yamaha U1 hoặc U2)
Trung học cơ sở Chưa có Học tập Lớn hơn 17m2 Kawai K3 hoặc K5 (Yamaha U1 hoặc U2)
Trung học phổ thông Chưa có Học tập Lớn hơn 17m2 Kawai K5 (Yamaha U2)
Người lớn Chưa có Học tập Lớn hơn 17m2 Kawai K5 (Yamaha U2)
Mẫu giáo - Tiểu học 1 năm Học tập Lớn hơn 17m2 Kawai K3 hoặc K5 (Yamaha U1 hoặc U2)
Trung học cơ sở 1 năm Học tập Lớn hơn 17m2 Kawai K3 hoặc K5 (Yamaha U1 hoặc U2)
Trung học phổ thông 1 năm Học tập Lớn hơn 17m2 Kawai K5 (Yamaha U2)
Người lớn 1 năm Học tập Lớn hơn 17m2 Kawai K5 (Yamaha U2)
Trung học cơ sở 3 năm Học tập Lớn hơn 17m2 Kawai K3 hoặc K5 (Yamaha U1 hoặc U2)
Trung học phổ thông 3 năm Học tập Lớn hơn 17m2 Kawai K5 (Yamaha U2)
Người lớn 3 năm Học tập Lớn hơn 17m2 Kawai K5 (Yamaha U2)
Trung học cơ sở 5 năm Học tập Lớn hơn 17m2 Kawai K3 hoặc K5 (Yamaha U1 hoặc U2)
Trung học phổ thông 5 năm Học tập Lớn hơn 17m2 Kawai K5 (Yamaha U2)
Người lớn 5 năm Học tập Lớn hơn 17m2 Kawai K5 (Yamaha U2)
Trung học phổ thông 10 năm Học tập Lớn hơn 17m2 Kawai K5 (Yamaha U2)
Người lớn 10 năm Học tập Lớn hơn 17m2 Kawai K5 (Yamaha U2)
Mẫu giáo - Tiểu học Chưa có Trường nhạc chuyên nghiệp Khoảng 17m2 Kawai K2 hoặc K3 (Yamaha U1)
Trung học cơ sở Chưa có Trường nhạc chuyên nghiệp Khoảng 17m2 Kawai K5 (Yamaha U2)
Trung học phổ thông Chưa có Trường nhạc chuyên nghiệp Khoảng 17m2 Kawai K5 (Yamaha U2)
Người lớn Chưa có Trường nhạc chuyên nghiệp Khoảng 17m2 Kawai K7 hoặc K8 (Yamaha U2 hoặc U3)
Mẫu giáo - Tiểu học 1 năm Trường nhạc chuyên nghiệp Khoảng 17m2 Kawai K3 hoặc K5 (Yamaha U1 hoặc U2)
Trung học cơ sở 1 năm Trường nhạc chuyên nghiệp Khoảng 17m2 Kawai K7 hoặc K8 (Yamaha U2 hoặc U3)
Trung học phổ thông 1 năm Trường nhạc chuyên nghiệp Khoảng 17m2 Kawai K7 hoặc K8 (Yamaha U2 hoặc U3)
Người lớn 1 năm Trường nhạc chuyên nghiệp Khoảng 17m2 Kawai K7 hoặc K8 (Yamaha U2 hoặc U3)
Trung học cơ sở 3 năm Trường nhạc chuyên nghiệp Khoảng 17m2 Kawai K7 hoặc K8 (Yamaha U2 hoặc U3)
Trung học phổ thông 3 năm Trường nhạc chuyên nghiệp Khoảng 17m2 Kawai K7 hoặc K8 (Yamaha U2 hoặc U3)
Người lớn 3 năm Trường nhạc chuyên nghiệp Khoảng 17m2 Kawai K7 hoặc K8 (Yamaha U2 hoặc U3)
Trung học cơ sở 5 năm Trường nhạc chuyên nghiệp Khoảng 17m2 Kawai K7 hoặc K8 (Yamaha U2 hoặc U3)
Trung học phổ thông 5 năm Trường nhạc chuyên nghiệp Khoảng 17m2 Kawai K7 hoặc K8 (Yamaha U2 hoặc U3)
Người lớn 5 năm Trường nhạc chuyên nghiệp Khoảng 17m2 Kawai K7 hoặc K8 (Yamaha U2 hoặc U3)
Trung học phổ thông 10 năm Trường nhạc chuyên nghiệp Khoảng 17m2 Kawai K7 hoặc K8 (Yamaha U2 hoặc U3)
Người lớn 10 năm Trường nhạc chuyên nghiệp Khoảng 17m2 Kawai K7 hoặc K8 (Yamaha U2 hoặc U3)
Mẫu giáo - Tiểu học Chưa có Trường nhạc chuyên nghiệp Lớn hơn 17m2 Kawai K2 hoặc K3 (Yamaha U1)
Trung học cơ sở Chưa có Trường nhạc chuyên nghiệp Lớn hơn 17m2 Kawai K5 (Yamaha U2)
Trung học phổ thông Chưa có Trường nhạc chuyên nghiệp Lớn hơn 17m2 Kawai K5 (Yamaha U2)
Người lớn Chưa có Trường nhạc chuyên nghiệp Lớn hơn 17m2 Kawai K5 (Yamaha U2)
Mẫu giáo - Tiểu học 1 năm Trường nhạc chuyên nghiệp Lớn hơn 17m2 Kawai K5 (Yamaha U2)
Trung học cơ sở 1 năm Trường nhạc chuyên nghiệp Lớn hơn 17m2 Kawai K7 hoặc K8 (Yamaha U2 hoặc U3)
Trung học phổ thông 1 năm Trường nhạc chuyên nghiệp Lớn hơn 17m2 Kawai K5 (Yamaha U2)
Người lớn 1 năm Trường nhạc chuyên nghiệp Lớn hơn 17m2 Kawai K7 hoặc K8 (Yamaha U2 hoặc U3)
Trung học cơ sở 3 năm Trường nhạc chuyên nghiệp Lớn hơn 17m2 Kawai K7 hoặc K8 (Yamaha U2 hoặc U3)
Trung học phổ thông 3 năm Trường nhạc chuyên nghiệp Lớn hơn 17m2 Kawai K5 (Yamaha U2)
Trung học cơ sở 5 năm Trường nhạc chuyên nghiệp Lớn hơn 17m2 Kawai K7 hoặc K8 (Yamaha U2 hoặc U3)
Trung học phổ thông 5 năm Trường nhạc chuyên nghiệp Lớn hơn 17m2 Kawai K7 hoặc K8 (Yamaha U2 hoặc U3)
Người lớn 5 năm Trường nhạc chuyên nghiệp Lớn hơn 17m2 Kawai K7 hoặc K8 (Yamaha U2 hoặc U3)
Trung học phổ thông 10 năm Trường nhạc chuyên nghiệp Lớn hơn 17m2 Kawai K7 hoặc K8 (Yamaha U2 hoặc U3)
Người lớn 10 năm Trường nhạc chuyên nghiệp Lớn hơn 17m2 Kawai K7 hoặc K8 (Yamaha U2 hoặc U3)
Mẫu giáo - Tiểu học Chưa có Sở thích Khoảng 17m2 Kawai K3 hoặc K5 (Yamaha U1 hoặc U2)
Trung học cơ sở Chưa có Sở thích Khoảng 17m2 Kawai K3 hoặc K5 (Yamaha U1 hoặc U2)
Trung học phổ thông Chưa có Sở thích Khoảng 17m2 Kawai K3 hoặc K5 (Yamaha U1 hoặc U2)
Người lớn Chưa có Sở thích Khoảng 17m2 Kawai K5 (Yamaha U2)
Mẫu giáo - Tiểu học 1 năm Sở thích Khoảng 17m2 Kawai K3 hoặc K5 (Yamaha U1 hoặc U2)
Trung học cơ sở 1 năm Sở thích Khoảng 17m2 Kawai K3 hoặc K5 (Yamaha U1 hoặc U2)
Trung học phổ thông 1 năm Sở thích Khoảng 17m2 Kawai K3 hoặc K5 (Yamaha U1 hoặc U2)
Người lớn 1 năm Sở thích Khoảng 17m2 Kawai K5 (Yamaha U2)
Trung học cơ sở 3 năm Sở thích Khoảng 17m2 Kawai K3 hoặc K5 (Yamaha U1 hoặc U2)
Trung học phổ thông 3 năm Sở thích Khoảng 17m2 Kawai K5 (Yamaha U2)
Người lớn 3 năm Sở thích Khoảng 17m2 Kawai K5 (Yamaha U2)